Podaci o veličini tržišta
motornih goriva Srbije i trendovima
Saznaj vise
Prvi naftni nacionalni komitet Srbije u regionu, član Svetskog naftnog saveta
Saznaj Vise
Najnovije aktuelnosti
Saznaj Vise
Međunarodni projekti
razmene znanja i iskustva

Radionica za novinare u organizaciji NNKS-a i Asocijacije medija

Nacionalni naftni komitet Srbije (NNKS), u saradnji sa Asocijacijom medija, organizovao je 24. novembra stručnu radionicu posvećenu alternativnim gorivima i formiranju cene naftnih derivata. Radionica se održala u Privrednoj komori Srbije.

O ovim aktuelnim temama govorili su eminentni stručnjaci iz svojih oblasti, prof. dr Dragoslava Stojiljković, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Senka Valid, generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije i Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, koje je takođe član NNKS-a.

Navedene teme, koje su svakodnevno u fokusu javnosti, bile su povod da eksperti iz ovih oblasti predstave perspektive razvoja alternativnih goriva, EU regulative i potrebnu infrastrukturu za njihovu dostupnost, kao i napore da se korišćenjem alternativnih goriva obezbedi energija za sektor transporta i smanji emisija GHG (gasovi staklene bašte).

Druga tema bila je posvećena domaćem i regionalnom naftnom tržištu i načinima formiranja cene naftnih derivata u Srbiji i u okruženju, kao i o Odlukama i Uredbama koje su trenutno na snazi u našoj zemlji, a koje se tiču akcizne politike i ograničenja cene naftnih derivata.

međunarodni projekti

Glavni cilj NNKS-WPC je unapređenje sektora nafte i gasa u Republici Srbiji, poboljšanje uslova poslovanja kompanija u ovom sektoru i podizanje nivoa usaglašenosti propisa iz ove oblasti sa standardima u EU.

Članice: