Formiran novi saziv Komiteta mladih profesionalaca

Formiran novi saziv Komiteta mladih profesionalaca

Privredna komora Srbije bila je domaćin konstitutivnog sastanka novog saziva Komiteta mladih profesionalaca Nacionalnog naftnog komiteta Srbije za trogodišnji period 2018-2020.

U skladu sa primerima dobre prakse u međunarodnoj mreži Svetskog naftnog Saveta, Nacionalni naftni komitet Srbije je formiranjem Komiteta mladih profesionalaca potvrdio snažnu posvećenost promovisanju i podršci aktivnostima mladih profesionalaca u naftno-gasnoj industriji starosti do 35 godina.

Generalna skupština Nacionalnog naftnog komiteta Srbije je 31. januara 2018. godine izabrala Nastasa Mihajlovića (LUKOIL) za predsednika Komiteta mladih profesionalaca, dok je konstitutivnom sednicom održanom 5. jula 2018. godine potvrđen novi trogodišnji saziv Komiteta mladih profesionalaca, delegiranih predstavnika kompanija i institucija članica Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

Komitet mladih profesionalaca jednoglasno je podržao izbor Borisa Samardžića (NIS) i Slavice Ris (JP Transnafta) za potpredsednike, dok je za generalnog sekretara Komiteta mladih profesionalaca izabrana Tamara Šereš (NIS).

Prva zajednička aktivnost novoformiranog Komiteta mladih profesionalaca će biti organizacija međunarodne konferencije „Tomorrow’s Leaders Symposium”, koja će se održati u Beogradu 16. i 17. septembra 2018. godine, pod pokroviteljstvom Svetskog naftnog Saveta.
Primarni cilj konferencije „Tomorrow’s Leaders Symposium“, inicijative koju je Svetski naftni Savet pokrenuo u 2014. godini, jeste okupljanje različitih grupa perspektivnih mladih profesionalaca i renomiranih lidera u sektoru energetike za otvorenu među-sektorsku razmenu znanja. Međunarodna konferencija „Tomorrow’s Leaders Symposium“ u Beogradu će biti treća konferencija Svetskog naftnog Saveta ovog formata, nakon uspešno realizovanih konferencija u Londonu 2014. i u Budimpešti 2015. godine.

Sa centralnom temom konferencije „Downstream Landscape Transformations“, Nacionalni naftni komitet Srbije i Komitet mladih profesionalaca sa zadovoljstvom očekuju učešće partnerskih organizacija iz međunarodne mreže Svetskog naftnog Saveta u cilju zajedničke diskusije na temu budućnosti sektora „Downstream“ u Evropi sa renomiranim ekspertima iz vodećih naftno-gasnih korporacija u regionu, konsultantskih kompanija i akademske zajednice.

Sve informacije o programu konferencije “Tomorrow’s Leaders Symposium” mogu se pratiti na posebnoj stranici posvećenoj ovom događaju.