NNKS predstavio rezultate projekta BIOGOS

 NNKS predstavio rezultate projekta BIOGOS

NOVI SAD, 1.oktobar 2014 – Nacionalni naftni komitet Srbije (NNKS) predstavio je na VIII Međunarodnom energetskom forumu o čistim energetskim tehnologijama u Novom Sadu „Energetska povelja 2014 – održivi razvoj Srbije“, rezultate projekta BIOGOS „Implementacija Direktive 2009/28/EC u oblasti biogoriva i u saobraćaju u Republici Srbiji – Prenos najboljih praksi“, koji realizuje u saradnji sa Fakultetom za strojarstvo i brodogradnju Univerziteta u Zagrebu.

U okviru posebnog NNKS panela čiji moderator bio je Goran Radosavljević, član NNKS radne grupe Branislava Lepotić Konačević je upoznala prisutne sa važećom evropskom regulativom u oblasti biogoriva u delu obaveza korišćenja obnovljivih izvora i njenu implementaciju u Srbiji, dok je o pregledu načina transpozicije obaveza koje je naša zemlja preuzela u toj oblasti govorila Dragoslava Stojiljković rukovodilac NNKS radne grupe projekta BIOGOS

Stanka Leskovac , prikazala je potencijale i ograničenja u oblastima proizvodnje i primene biogoriva u našoj zemlji.