Održana druga BIOGOS ekspertska radionica

Održana druga BIOGOS ekspertska radionica

BEOGRAD, 26. juna 2014. – U organizaciji Nacionalnog naftnog komiteta Srbije – Svetskog naftnog saveta 26. juna je u Privrednoj komori Srbije održana druga ekspertska radionica u okviru projekta „BIOGOS – Implementacija direktive 2009/28/EZ u oblasti biogoriva i saobraćaja u Republici Srbiji – prenos dobre prakse“.

Ekspertska radionica okupila je predstavnike članica Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, državnih institucija i agencija, kao i kompanija iz Srbije i inostranstva. Glavne teme radionice bile su priprema predloga nacionalnih zakonskih i podzakonskih rešenja u oblasti biogoriva, kriterijumi održivosti u proizvodnji i korišćenju biogoriva, kao i potencijali i ograničenja za proizvodnju biogoriva u Srbiji.

Takođe, učesnici radionice imali su prilike da se upoznaju sa procedurama praćenja i izveštavanja proizvođača biogoriva u Hrvatskoj, kao i da prodiskutuju o mogućnostima uvođenja biodizela kao pogonskog goriva za motorna vozila.

Projekat BIOGOS pripremljen je u saradnji sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje Univerziteta u Zagrebu i sufinansiran je sredstvima Centralnoevropske inicijative.

U okviru projekta je polovinom februara 2014. godine već održana jedna ekspertska radionica, dok je u planu realizacija studijske posete Zagrebu sa ciljem prenosa primera dobre prakse u oblasti praktičnog regulisanja tržišta biogoriva u Hrvatskoj.Prezentacije sa skupa možete naći ovde:

1) Dragoslava Stojiljković

2) Stanka Leskovac

3) Robert Jezerčić

4) Davor Franić

5) Zoran Lulić