Broj 544; 22. jul 2022.

Kako fluktuacija cena nafte raste, sve je teže predvideti šta će se na naftnim tržištima dogoditi u kratkom roku...