Broj 548; 09. septembar 2022.

Broj 548; 09. septembar 2022.

Putin: Zapad će se i dalje 'smrzavati' ako ograniči cene ruske nafte i gasa