NOVA PREDSEDNICA SKUPŠTINE NACIONALNOG NAFTNOG KOMITETA SRBIJE – SVETSKOG NAFTNOG SAVETA

NOVA PREDSEDNICA SKUPŠTINE NACIONALNOG NAFTNOG KOMITETA SRBIJE  – SVETSKOG NAFTNOG SAVETA

Članovi Skupštine Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, koji je deo Svetskog naftnog saveta, izabrali su jednoglasno na 27.sednici novo rukovodstvo Skupštine.

Ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravka Đedović izabrana je za predsednicu Skupštine NNKC – WPC.

Na sednici su takođe izabrani novi potpredsednik NNKS – WPC, prof. dr Zoran Gligorić, sa Univerziteta u Beogradu, redovni profesor na Rudarsko geološkom fakultetu, kao i nova predstavnica Univerziteta Novi Sad u Izvršnom odboru, prof. dr Eleonora Desnica, redovni profesor na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Nacionalni naftni Komitet Srbije (https://www.wpcserbia.rs/)  je nacionalno telo Svetskog naftnog saveta čije je sedište u Londonu – World Petroleum Council (https://www.world-petroleum.org/). Osnovan je 3. marta 2011. godine, a osnivači komiteta su Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Privredna komora Srbije, Naftna industrija Srbije a.d., JP Transnafta, JP Srbijagas, Lukoil Srbija a.d., Udruženje naftnih kompanija Srbije i Srpska naftno gasna asocijacija. U 2018. godini, Nacionalni naftni komitet Srbije dobio je dva nova člana, JP Petrohemiju i Informatiku a.d. Beograd, a u 2021. godini Udruženje za pravo energetike Srbije, dok su se 2023. pridružile i kompanija Petrol Beograd, kao i Asocijacija geofizičara i geologa Srbije. 
Kroz organizaciju okruglih stolova, stručnih radionica i savetovanja, kao i podsticanja saradnje sa članicama Svetskog naftnog saveta sa Balkana i regiona jugoistočne Evrope, NNKS je postao forum na kome se raspravlja o problemima ovog sektora i definišu predlozi i inicijative za rešenja.
 

Članice: