Izvršni Odbor

Goran Stojilković, predsednik

prof. Dr Zoran Gligorić, potpredsednik

Senka Walid, generalni sekretar

Članovi Izvršnog odbora:

Ljubinko Savić za Privrednu komoru Srbije

Prof.dr Zoran Gligorić za Univerzitet u Beogradu

prof. dr Eleonora Desnica, Univerzitet Novi Sad, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin“ Zrenjanin

Stanka Leskovac za Srpsku naftno – gasnu asocijaciju (SNAGA)

Tomislav Miović za Udruženje naftnih kompanija Srbije (UNKS)

Dragan Lazarević za Informatika a.d. Beograd

Nastas Mihajlović za LUKOIL Srbija a.d. Beograd

Tatjana Isaković za Naftnu industriju Srbije a.d. Novi Sad

PE Srbijagas Novi Sad

Nataša Lecić za Transnafta a.d.Pančevo

Biljana Suslov za HIP Petrohemija a.d. Pančevo

Branislava Lepotić Kovacević za Udruženje za pravo energetike Srbije (UPES)

Članice: