Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu zakonitosti rada i finansijsko – materijalnog poslovanja Komiteta i obaveštava Skupštinu NNKS – WPC o svojim nalazima.

Marina Dabetić, predsednik

Zvezdana Milošević, član

Prof. dr Spomenka Lazić, član

Članice: