Održana završna WASTEOILFREE radionica u Beogradu

Održana završna WASTEOILFREE radionica u Beogradu

Beograd, 19. oktobar 2018. – Druga i završna trening radionica u okviru realizacije projekta „WASTEOILFREE – Integrisani sistem upravljanja otpadnim uljima – Transfer najboljih praksi za bezbedan, održiv i ekološki-prihvatljiv transport u Srbiji“ održana je u Privrednoj komori Srbije.

Nakon svih zajedničkih aktivnosti u okviru WASTEOILFREE projekta, koje su u saradnji čeških i srpskih partnera sprovedene od februara 2018. godine kada je projekat zvanično otpočeo, Univerzitet za hemiju i tehnologiju iz Praga u saradnji sa Češkom tehnološkom platformom za održivu hemiju (ČTP SusChem) je održao finalnu trening radionicu predstavnicima Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, predstavnicima državnih organa, naftnim kompanijama i akademskim članovima projektnog tima.

Tokom trening radionice prezentovana je EU legislativa u oblasti otpadnih ulja, kao i komparativna analiza legislative Češke Republike, Austrije i Slovačke. Objašnjena je detaljna procedura postupanja u slučaju incidenta sa otpadnim uljima u Češkoj i dat je prikaz upravljanja otpadnim uljima tokom transfera čamcima. Na kraju radionice odgovoreno je na najznačajnija pitanja prisutnih stejkholdera.

Poslednja faza projekta biće posvećena završetku projektnog izveštaja koji će obuhvatiti predlog poboljšanja okvira za upravljanje otpadnim uljima u Srbiji, zasnovanog na potrebama partnera iz Srbije i najboljih praksi primenjenih u Češkoj Republici.