Broj 42; januar 2022.

Kongres pokazao da su naftno-gasne kompanije spremne da se suoče sa energetskom tranzicijom

 

Broj 42; januar 2022.
Broj 42; januar 2022.