Broj 45; oktobar 2022.

Naftne i gasne kompanije su ključni igrači u tranziciji od fosilnih goriva ka vodoniku