Broj 581; 12. maj 2023.

Proizvođači fosilnih goriva pod sve većim pritiskom klimatskih zakona i agresivnih aktivističkih grupacija traže kompromis između društvene odgovornosti, potreba tržišta i interesa investitora.