Skupština

Predsednica skupštine Nacionalnog naftnog komiteta Srbije – Svetskog naftnog saveta

Prof. dr Zorana Z. Mihajlović

Zamenik predsednice skupštine Nacionalnog naftnog komiteta Srbije – Svetskog naftnog saveta

Kiril Tjurdenjev

Članice: