Dogovorena saradnja NNKS sa Sekretarijatom OPEC-a

Dogovorena saradnja NNKS sa Sekretarijatom OPEC-a

Potpredsednik NNKS prof. dr Slobodan Sokolović i Generalni sekretar dr. Goran Radosavljević održali su u Beču sastanak sa visokim predstavnicima Sekretarijata Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC). Sastanku je prisustvovao Dr Ghanimi Fart, šef odeljenja za analizu sektora nafte, Dr Aziz Yahyai, glavni analitičar za naftu i Eliot Rodrigues, glavni analitičar za refinerijsku preradu i naftne proizvode. Profesor Fart predvodi tim stručnjaka OPEC koji je zadužen za izradu renomiranih naftnih publikacija Monthly Oil Market Report i World Oil Outlook.

Tokom razgovora dogovoreno je da se sa Nacionalnim naftnim komitetom Srbije započne organizacija godišnjih prezentacija OPEC analiza u regionu Jugoistočne Evrope sa ciljem podizanja informaisanosti stručne javnosti o kretanjima u naftnom sektoru. Prihvaćena je inicijativa naših predstavnika da se tokom 2017. godine održi dvodnevni skup sa stručnjacima OPEC na temu kratkoročnih i dugoročnih projekcija u naftnom sektoru. Tom prilikom prisutni su se uglasili da konferencija bude regionalnog karaktera. Pored pomenutog, dodatne teme koje su razmatrane bile su i iz oblasti obrazovanja, a razgovarano je i na temu statističkog izveštavanja i klimatskih promena.

Nacionalni naftni komitet Srbije će u narednom periodu sa predstavnicima OPEC raditi na realizaciji prvog zajedničkog stručnog skupa koji će biti održan u Beogradu u drugoj polovini 2017 godine.

Članice: