Intervju Gorana Stojilkovića, predsednika NNKS i člana Programskog komiteta WPC

Intervju Gorana Stojilkovića, predsednika NNKS i člana Programskog komiteta WPC
  1. Kao novi predsednik Nacionalnog naftnog komiteta sigurno imate jasnu viziju daljeg razvoja ove značajne asocijacije. Koji su osnovni elementi Vaše vizije?

Pre svega bih želeo da istaknem da naftna industrija sada posluje u veoma izazovnim vremenima. Od nas se očekuje da i dalje ostanemo bitan činilac u obezbeđenju energenata za rastuće potrebe tržišta na kojima poslujemo. Sa druge strane, imamo obavezu da to činimo na način koji doprinosi borbi protiv klimatskih promena, odnosno uz stalno smanjivanje emisija štetnih gasova i brigu o zaštiti životne sredine. Pored toga, svedočimo izuzetno brzim i sveobuhvatnim tehnološkim promenama i na nama je da pružimo efikasne odgovore na ovaj izazov. Treba da iskoristimo proces digitalizacije kako bismo radili efikasnije, bezbednije i kako bismo razumeli i ispunili sve veće zahteve naših potrošača. Digitalizacija treba da bude naš saveznik u dostizanju strateških ciljeva industrije, nikako prepreka u poslovanju. U takvoj konstalaciji Nacionalni naftni komitet vidim kao krovnu organizaciju naftnog sektora u Srbiji koja će pronalaziti odgovore na sva pitanja koje pred nas postavlja moderno tržište. Takođe, Nacionalni naftni komitet treba i dalje da nastavi da prati domaću i svetsku legislativu u našoj oblasti poslovanja i nastoji da i ubuduće, kao i do sada, daje svoj konstrukltivan doprinos kreiranju zakonskih okvira. Svakako ostajemo partner države u suzbijaju svih eventualnih nepravilnosti na tržištu, kao i u sprečavanju nelojalne konkurencije. I na kraju, ali svakako ne najmanje bitno – Nacionalni naftni komitet vidim kao instituciju koja će presudno doprineti razvoju mladih lidera u našoj industriji. To su ljudi na kojima je budućnost našeg sektora, koji razumeju procese koji se dešavaju, kao i nove tehnologije koje osvajaju svet. Na nama je da im pružimo svu podršku, ekspertizu i iskustvo koje posedujemo kako bi se što pre ostvarili u ulozi lidera i pronašli odgovore na sve izazove o kojima sam govorio.

  1. Koja su najvažnija pitanja na kojima će NNKS angažovati svoje potencijale?

Već sam pomenuo ključne izazove u kojima danas poslujemo i sigurno su to i najvažnija pitanja na kojima je potrebno da angažujemo svoje potencijale. Energetska kriza kojoj svedočimo pokazuje sav značaj koji naša industrija ima za globalni razvoj, posebno u osetljivom trenutku kakav je ovaj period pandemije kovid virusa. U potpunosti shvatamo svoju odgovornost u oblasti obezbeđivanja energetske stabilnosti i zato insistiramo na stalnom unapređenju naših tehnologija, modernizaciji opreme, kao i na održanju nivoa investicionih ulaganja. Takođe, naši strateški planovi biće usmereni na aktivnosti na uspostavljanju dijaloga sa ključnim nacionalnim akterima, proširenju saradnje sa drugim naftnim komitetima kroz regionalne i transnacionalne projekte i inicijative, kao i aktivnom učešću i doprinesu globalnim ciljevima Svetskog naftnog saveta čiji smo aktivni član. Intenziviraćemo saradnju sa članicama, pre svega koristeći razmenu znanja i iskustava kroz mrežu ove svetske organizacije čije nam članstvo upravo to i omogućava.

  1. Da li smatrate da regionalna saradnja sa Nacionalnim naftnim komitetima – WPCa može da doprinese stabilnijem regionalnom tržištu derivata nafte?

Iz ugla biznisa, sinergija je ta koja po pravilu daje najbolje rezultate. Zato nema razloga da ne nastavimo sa jačanjem regionalne saradnje i tu čak budemo primer drugim industrijama na koji način mogu da se povežu i zajednički rade na stabilizaciji. Otvorenost tržišta, stalno unapređenje saradnje, razmena iskustava, zajedničke obuke, sve su to naši alati koji mogu dati pozitivne rezultate kada je reč o nacionalnim naftnim komitetima. Što je još važnije, naše zajedničke akcije i stabilnost tržišta sigurno idu u korist potrošača i država u kojima poslujemo, pa je i to jedan od motiva zbog kojih treba neprestano raditi na daljem povezivanju.

  1. Prethodnih 10 godina NNKS rad je značajno doprineo vidljivosti Srbije u radu Svetskog naftnog saveta. Koji su Vaši planovi da ova vidljivost bude izraženija?

Naše delegacije su deceniju unazad zabeležile veoma zapažene nastupe na najznačajnijem događaju na svetu iz oblasti nafte i gasa, a to su svetski kongresi WPC održani u Dohi, Moskvi, Istanbulu i nedavno u Hjustonu, na 23. Svetskom naftnom kongresu. Naši predstavnici razgovarali su tokom kongresa i sa novoizabranim predsednikom Svetskog naftnog saveta, Pedrom Miras Salamankom, kao i sa predstavnicima najvećih regionalnih i svetskih naftnih kompanija. Takve manifestacije su uvek prilika da predstavimo svoj rad i uvežemo se sa kolegama iz celog sveta. Takođe, i regionalne inicijative o kojima sam već govorio i zajednički nastup sa kolegama iz regiona, može biti način da naša vidljivost bude izraženija kada je reč o radu Svetskog naftnog saveta. Razmena iskustva kroz mrežu Svetskog naftnog saveta i povezivanje sa eminentnim stručnjacima iz celog sveta svakako jača vidljivost NNKS. Misija Svetskog naftnog saveta i njegovih članica jeste u uspostavljanju i olakšavanju komunikacije i identifikacije zajedničkih interesa. Predstavnici NNKS su učestvovali na Svetskom naftnom kongresu u Kataru 2011. godine, zatim na Kongresu u Moskvi 2014, a imali smo i veoma zapaženo mesto u organizaciji i učešću na kongresu u Istanbulu 2017. godine. Prošlogodišnji, 23. po redu Svetski naftni kongres u Hjustonu obeleželi smo učešćem na značajnim bilateralnim sastancima, zatim prisustvom u ulozi predsedavajućih na tehničkim forumima, a posebnu pažnju privukli smo izlaganjem projekta digitalizacije na prestižnom CEO panelu. Predstavnici NNKS su uvek rado viđeni govornici i na najznačajnijim sesijama konferencije. Ono što je posebno značajno jeste i da smo uspeli da i u ovom ciklusu NNKS ima predstavnika u Programskom komitetu WPC koji se bavi organizacijom 24. Svetskog naftnog kongresa sledeće godine u Kalgariju. Ako se uzme u obzir da je NNKS asocijacija naftnih kompanija koje posluju u Srbiji, dva univerziteta, drugih nevladinih asocijacija, Privredne komore Srbije, može se reći i da po broju članova i njihovom profilu, NNKS spada u najbrojnije članice WPC.

  1. Kako planirate da pojačate rad Komiteta mladih profesionalaca u procesu korišćenja obrazovnog potencijala Univerziteta Beograd i Novi Sad koji su članice NNKSa?

Uveren sam da je i u ovom slučaju ključna reć – sinergija. Najbolji način da jačamo našu saradnju, kao i da unapredimo rad Komiteta mladih profesionalaca, jeste da učestvujemo u zajedničkim projektima sa univerzitetima i obezbedimo neprestanu obuku i stalno usavršavanje mladih stručnjaka iz naftnih kompanija. Sa druge strane, naše članice, naftne kompanije, ulažu u mlade i njihovo obrazovanje. Pritom ne mislim samo na novčana sredstva, već i na veliko iskustvo i ekspertizu koju imaju ljudi iz biznisa i koje dele sa mladima. Dakle, na pravom smo putu i sada samo treba da unapređujemo postujeću saradnju i povećavamo broj zajedničkih aktivnosti. Takođe, promocija mladih profesionalaca kroz Komitet mladih NNKS jeste strateški pravac i za ovaj saziv. Ove godine formirali smo novi Komitet mladih profesionalaca sa više od 30 mladih stručnjaka, kako iz akademske zajednice, tako i iz korporativnog sektora i udruženja. Jačanje uloge mladih stručnjaka u naftnoj i gasnoj privredi je prioritet Svetskog naftnog saveta i njegovih članica. To se i vidi i u planovima za budući period, a jedan od osnovnih zadataka za mlade lidere je da dodatno rade na racionalnom korišćenju energetskih resursa, kao i unapređenju zaštite životne sredine.

  1. NNKS ima Izdavačku delatnost: Stručnu ediciju NNKS, Bilten NNKS, nedeljni Magazin, program sufinansiranja izdavanja knjiga iz oblasti energetike sa poznatim domaćim kućama. Kakvi su dalji planovi u ovoj oblasti?

Izdavačka delatnost je od velikog značaja za komunikaciju Nacionalnog naftnog komiteta sa najširom javnosti. Mislim da trenutno u Srbiji nema mnogo medija koji su specijalizovani za pitanja iz oblasti naftne industrije. Upravo zbog toga, naša izdavačka delatnost još je važnija i kao edukacija i kao izvor aktuelnih vesti iz naftno-gasnog sektora, analiza o radu globalne industrije, različitih mišljenja i stavova o pravcima kojima se kreće energetika. Ova naša aktivnost još je značajnija kada se ima u vidu da radimo u vremenu u kom je naftni sektor na svojevrsnoj prekretnici. Moramo objasniti široj javnosti o kakvoj je tranziciji reč i šta mi preduzimamo kako bismo odgovorili na brojne izazove sa kojima se susrećemo. Zato je naša komunikacija sa eksternim javnostima od velikog značaja u narednom periodu.

  1. Šta očekujete od 24. Svetskog naftnog kongresa 2023. godine u Kalgariju?

Kako je planirano da Kongres bude održan u septembru 2023. godine pred nama je sigurno veoma dinamičan period u kom ćemo se susresti sa brojnim izazovima. Očekujem da će tada biti još aktuelnija pitanja energetske tranzicije, zelene energetike, rodne ravnopravnosti u našem sektoru. Članice WPC, sasvim očekivano, imaju različite poglede u vezi sa ovim pitanjima i utoliko će organizacija skupa biti izazovnija. On mora da bude dobro pripremljen i NNKS će aktivno učestvovati na pripremi programa i u samoj organizaciji kongresa. Aktivno ćemo raditi na pripremi programa i u odabiru govornika za panele i strateške sesije, tehničke forume i dijaloge. To će svakako dodatno doprineti jačanju vidljivosti NNKS u radu WPC što nam i jeste cilj.

Članice: