INTERVJU: Uroš Bider, generalni direktor, Petrol Srbija

INTERVJU: Uroš Bider, generalni direktor, Petrol Srbija

1. Kako ocenjujete ovu godinu u sektoru naftne industrije?

U odnosu na prošlu godinu, svedoci smo sve stabiljnijih uslova i skromnijeg privrednog rasta na energentskom tržištu. Na uslove poslovanja i dalje utiče neizvesnost rata u Ukrajini, a na poslovanje grupacije Petrol utiče i regulacija cena goriva i energenata na ključnim tržištima.

Grupacija Petrol je u prvoj polovini 2023. godine prodala 1.858,6 hiljada tona goriva, što je za 1% manje u odnosu na isti period prošle godine. Pad prodaje je direktna posledica regulacije cena naftnih derivata u protekloj godini. Pored toga, zbog neizvesnih uslova na tržištu, kupci su na početku krize pravili zalihe goriva. Cena benzina je u prvih šest meseci 2023. godine blago porasla, dok je cena dizela izgubila na vrednosti. Početkom februara, posle više od pola godine, cena benzina, ponovo je porasla iznad cene dizela. U poslednje vreme beležimo rast cena na berzi, koje su uslovljene niskim zalihama naftnih derivata u Evropi, zbog visokih troškova finansiranja. S obzirom na volatilnost i nepredvidivost tržišta naftnih derivata, kao i kursnu razliku dolara u odnosu na evro, teško je pedvideti kretanje cena.

2. Koji su fokusi rada Petrola Srbija u 2023. godini?

Petrol u Srbiji je jedna od najjačih članica grupacije Petrol i tržište na koje se posebno fokusiramo kada je u pitanju povećanje tržišnog udela u prodaji energenata.

Grupa Petrol u Srbiji je prisutna sa tri velika preduzeća. Prvo preduzeće je Petrol d.o.o, Beograd koje je prisutno u Srbiji od 2003. godine. Osnovna delatnost društva Petrol jeste trgovina naftom, naftnim derivatima i ostalom trgovačkom robom. Prve četiri godine preduzeće je poslovalo na području veleprodaje, a od 2006. godine počinjemo da razvijamo sopstvenu maloprodajnu mrežu.

Preduzeće Beogas d.o.o. je sastavni deo Grupe Petrol od 2015. godine. Beogas ima koncesiju za izgradnju i održavanje gasovoda i distribuciju gasa u tri beogradske opštine, Voždovac, Čukarica i Palilula, kao i u opštinama Pećinci i Bačka Topola. Trenutno sa prirodnim gasom snabdevamo preko 15.000 korisnika. Prirodni gas nam je jedan od ključnih energenata gde kupcima nudimo sigurnost i jednostavno upravljanje energijom.

Preduzeće Petrol LPG d.o.o. je osnovano 2013. godine. Društvo se bavi uvozom, proizvodnjom i trgovinom tečnim naftnim gasom u Srbiji i izvozom u ostale zemlje u regionu.

Od 2013. godine aktivno smo uključeni i u projekte energetske efikasnosti. Radimo na projektima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora kao što su male hidrocentrale i solarne elektrane. Petrol u Srbiji ima minihidro centralu u Grajićima nadomak Kopanika. Imamo i ambiciozne planove u segmentu energetskih i ekoloških rešenja. Duže vreme smo posvećeni projektima energetske efikasnosti i uštedi energije putem javno privatnih partnerstava. Realizovali smo 6 projekata zamene i optimizacije javne rasvete u lokalnim samoupravama (Sečanj, Vrbas, Priboj, Zaječar, Šid i Kikinda) kroz koje smo uštedeli preko 70% energije za potrebe rasvete. Takođe, kroz javna privatna partnerstva realizovali smo i projekat isporuke toplotne energije školama i vrtićima u opštini Kula, gde smo na 10 objekata zamenom primarnog energenta značajno doprineli poboljšanju ekoloških uslova (prelazak sa mazuta i uglja na gas). Aktivno razvijamo projekte solarnih elektrana za naše klijente po principu ključ u ruke, gde sarađujemo sa najvećim nacionalnim kompanijama. U okviru daljinske energetike izvodimo projekte rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grejanja, automatizacije toplotnih podstanica, konverzije kotlarnica, tehno–ekonomsku optimizaciju uz smanjenje potrošnje primarnog energenta, smanjenje toplotnih gubitaka i smanjenje troškova rada sistema uz maksimalnu efikasnost i podršku dekarbonizaciji i obezbeđivanja optimizacije rada mreže. Na sistemu daljinskog grejanja „Beogradskih elektrana“, koji je jedinstven tehničko – tehnološki sistem sa 14 toplana i ukupnom prosečnom godišnjom proizvodnjom toplotne energije preko 3.500.700 MWh, na sedam najvećih toplana, Petrol ima instaliran digitalni alat za tehno–ekonomsku optimizaciju rada sistema.

U zadnje vreme fokus aktivnosti stavljamo i na digitalizaciju i e-mobilnost. Petrol se već deceniju unazad transformiše iz naftne u energetsku kompaniju. Svojevremeno, celokupno poslovanje je bilo bazirano isključivo na naftnim derivatima, a danas, u Petrol grupaciji, čak 50% poslovanja čine energetska i ekološka rešenja.

Sa 17 prodajnih mesta, ove godine želimo da nadmašimo plan i prihod od prodaje naftnih derivata u odnosu na plan iz 2022. godine. Prošle godine je to bilo 5% više u odnosu na prethodnu godinu.

U Srbiji, Petrol je prošle godine ostvario 132,5 miliona evra prihoda od prodaje što je za 80% više u odnosu na 2021. godinu, Petrol LPG ostvario je 48 miliona eur prihoda u 2022, što je 15% više u odnosu na 2021, a Beogas 11,8 miliona eur prihoda u 2022, što je 3 % više u odnosu na 2021.godinu

3. Koje ključne pravce razvoja kompanije planirate do kraja ove i sledeće godine?

Strategija grupacije Petrol do 2025. godine postavlja jasne ciljeve za realizaciju naše vizije: “Postati integrisan partner u energetskoj tranziciji sa odličnim korisničkim iskustvom.” Ovim se fokusiramo na našu osnovnu delatnost - snabdevanje energentima, jer vidimo veliki potencijal i mogućnost u vezi sa energetskom tranzicijom. Razvijanje i jačanje odnosa sa potrošačima je naš prioritet, tako da ćemo nastaviti da širimo prodajnu mrežu u regionu. Uz pomoć digitalnih kanala, proširenim asortimanom energenata i personalizovanom ponudom, želimo da se još više približimo svojim kupcima i da im budemo podrška pri prelasku sa tradicionalnih energenata na obnovljive izvore energije. Takođe, želimo i da postanemo ključna karika u širem ekosistemu nudeći izvore energije koji su prilagođeni tržištu i učestvuju u njegovom formiranju. Povećanjem operativne efikasnosti oslobodićemo dodatna sredstva za investicije u obnovljive izvore energije. Ključni pravci za tekuću i sledeću godinu su: ubrzana energetska tranzicija, digitalno poslovanje i obnova prodajne mreže.

4.Trendovi digitalizacije su umnogome promenili kako funkcionisanje kompanija, tako i navike kupaca. Koje promene vi uviđate i koje inovacije u ovom segmentu uvodite ili planirate?

Grupacija Petrol već dugi niz godina radi na razvijanju digitalnih rešenja za svoje poslovanje. Ove godine usmereni smo na projekat Digitalizacija Oil&Gas E2E kojim ćemo u potpunosti automatizovati i integrisati proces nabavke, logistike i prodaje energenata dajući veliki doprinos smanjenju efekta staklene bašte.

5. Kako u ovom trenutku vidite razvoj i promene na tržištu i u auto industriji i kompaniju Petrol u budućnosti?

Pred nama su velike promene, svet postaje drugačiji. Budućnost će biti brza i dinamična. Od nas će se očekivati da budemo odgovorni i fleksibilni. Mega trend energetske tranzicije će imati veliki uticaj na poslovanje Petrola u narednom periodu. Razvili smo sopstveni model za predviđanje transporta i potreba u energetskom regionu koji se prilagođava realnoj situaciji. To nam omogućava fleksibilnost i sposobnost da odgovorimo na poznate trendove. U skladu sa strategijom, grupacija Petrol će nastaviti da prati potrebe tržišta za CO2, a istovremeno zbog posvećenosti prelasku na zelenu energiju, nastaviće da stvara i mogućnosti koje donosi energetska tranzicija. Danas, grupacija Petrol na tržištu nudi sve od klasičnih naftnih derivata, uključujući i najsavremenija rešenja u oblasti aditiviranih goriva koja smanjuju štetene emisije ugljenika u životnu sredinu preko konvencionalnih derivata (tečni naftni plin i priodni gas).

6. Zelena energetika je veoma važna tema danas. Koje korake preduzimate u ovom pravcu?

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora ima posebno mesto u energetskoj tranziciji, a Petrol je među vodećim dobavljačima na teritoriji jugozapadne Evrope. Grupacija ima u svom vlasništvu dva vetroparka, 30 mini solarnih elektrana i 6 mini hidroelektrana, koje su 2022. godine proizvele 166,8 hiljada MWh električne energije. U skladu sa strategijom koju Petrol ima, aktivno radimo i nastavljamo da razvijamo nove projekte na polju korišćenja obnovljivih izvora energije u širem smislu, posebno vetra i sunca. Trenutno završavamo projekat izgradnje jedne od najvećih solarnih elektrana u regionu, na tri lokacije u Hrvatskoj (Suknovci, Vrbnik i Pliskovo), ukupne snage 22 MW. Realizacijom projekta proizvodnje električne energije iz OIE, kako za sopstevene potrebe, tako i za dalju prodaju, želimo da do kraja 2025. godine premašimo 160 MW instalirane snage.

U Sloveniji smo uspešno pokrenuli projekat Petrol Green, kojim do kraja 2024. godine planiramo da održivim izvorima energije opremimo sva prodajna mesta u Sloveniji, koja su pogodna za implementaciju. Istovremeno,primena ovog projekta je započeta u Srbiji, BIH i Hrvatskoj. Ugradnjom solarnih panela obezbedićemo da energiju koja pomaže napajanju naših prodajnih mesta bude iz ekološki prihvatljivih i održivih izvora. To će u značajnoj meri uticati na smanjenje štetne emisije ugljenika u životnu sredinu i u isto vreme obezbediti do 50% energetsku samoodrživost prodajnih mesta.

Važan stub održivog i inovativnog poslovanja zasniva se na mobilnosti koju grupacija Petrol fokusira u 2 pravca. Prvi je vezan za punionice, što podrazumeva uspostavljanje, održavanje, upravljanje infrastrukturom, kao i pružanje usluge punjenja električnih vozila. Drugi segment predstavlja iznajmljivanje poslovnih prostora, elektrifikacija voznog parka i usluga upravljanja voznim parkom.

Članice: