NNKS na samitu energetike „SET - TREBINJE 2023“

NNKS na samitu energetike „SET - TREBINJE 2023“

 

Šta donosi energetska budućnost

Na panelu čija je tema bila „Regionalni pristup snabdevanju energentima (gas, nafta, ugalj) u vreme krize sa osvrtom na proces dekarbonizacije u regiji“, ispred NNKS-a učestvovao je Tomislav Mićović, član Izvršnog odbora

Samit energetike „SET- TREBINJE 2023“ je održan po četvrti put, od 22.-24. marta i postao je jedan od vodećih regionalnih poslovnih događaj na temu energetske budućnosti. Devet panela na kojima se govorilo o najaktuelnijim temama je pružilo odgovore, razmenu iskustava i omogućilo saradnju brojnih učesnika. Teme SET – TREBINJE 2023 su važne za razvoj energetskog sektora u regionu i usklađenost zakonodavstva iz te oblasti sa direktivama Evropske Unije, energetskom politikom i procesom integracije.

Samit je u okviru jednog od panela obrađivao teme iz oblasti ubrzanja regionalnog održivog plana i prelaz na čistu energiju sa posebnim akcentom na ulogu Evropske Unije u tom procesu (moderator panela je bio Janez Kopač, donedavni direktor Sekretarijata Energetske zajednice i aktuelni konsultant projekta EU4 Energy). Usled velike energetske krize, mnoge zemlje, ma koliko težili brzom prelasku na čistu energiju, zbog velikog procenta uglja u ukupnoj proizvodnji električne energije, nemaju hrabrosti da se odreknu termoelektrana. Region je u raskoraku između zacrtanih ciljeva Zelene agende i potreba za sigurnim i stabilnim snabdevanjem.

Zemlje regiona su prihvatile obavezu usklađivanja regulative sa standardima EU, među kojima je i dekarbonizacija, odnosno zamena proizvodnje energije iz fosilnih goriva sa obnovljivim izvorima. Iako svesne preuzetih obaveza, zemlje regiona će vrlo verovatno tražiti razumevanje EU za dinamiku prilagođavanja rokovima u cilju održavanja svoje energetske stabilnosti.

Na SET 2023 je razgovarano o temama vezanim za cenu električne energije, razvoj tržišta električne energije, bezbednost energetskog sektora, razvoj elektromobilnosti u regionu, snabdevanje gasom, naftom i ugljem u vreme energetske krize, kao i o perspektivi i trendovima u svakom od ovih energenata, sa posebnim akcentom na dekarbonizaciju. Na SET - TREBINJE 2023 su učestvovali predstavnici Vlade Republike Srpske, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Republike Srpske, ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministar inostranih poslova Mađarske, predstavnici iz energetskih i IT kompanija iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, predstavnici iz Federacije BiH, Energetske zajednice.

Nacionalni naftni komitet Srbije – Svetskog naftnog saveta je učestvovao na konferenciji u sledećem sastavu: Tomislav Mićović, član Izvršnog odbora NNKS – WPC i Marina Dabetić, predsednik Nadzornog odbora. Tomislav Mićović je učestvovao na panelu čija je tema bila „Regionalni pristup snabdevanju energentima (gas, nafta, ugalj) u vreme krize sa osvrtom na proces dekarbonizacije u regiji“ . Moderator panela je bio Milovan Bajić, direktor Krajina Petrol iz Banja Luke, a uvodnu reč na panelu je dao Goran Ašonja, direktor Gas promet Pale sa svojom prezentacijom „Energetska kriza u EU (2021-22) i proces dekarbonizacije (na primeru prirodnog gasa)

Na panelu su učestvovali i Momčilo Antonić, direktor Gas-RES Banja Luka, Nedeljko Elek, direktor Sarajevo-gas, Istočno Sarajevo, Aleksandar Ivanković, izvršni direktor Optima Group a.d. Banja Luka, Hermedin Zornić, Naftni terminali FBiH, Janez Rošer, generalni direktor Premogovec Velenje Slovenija. Mićović je informisao o događanjima i trendovima na tržištu nafte i derivata nafte u prethodnim godinama u kojima je tržište i proizvodnja bilo ozbiljno uzdrmano epidemijom korona virusa, a nakon toga energetskom krizom izazvanom događanjima u Ukrajini. U završnoj reči panela Mićović je izneo nekoliko zaključaka:

1. 2020. godine je 96% energije koja se koristi u transportu bila energija koja potiče iz nafte, pa je startna pozicija za proces dekarbonizacije u transportu veoma teška u tom smislu.

2. Razvoj ekonomije i društva će se realno još dugo oslanjati na enegiju nafte. Svake godine se povećava proizvodnja nafte u odnosu na prethodnu godinu, izuzetak je samo godina pandemije i to je trend već decenijama.

3. Da bi se energetska tranzicija uspešno sprovela neophodno je istovremeno uz daleko veće investicije razvijati proizvodnju, transport i distribuciju zelene energije.

4. Oslanjajući se na globalne političke odluke, giganti u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte su dugoročne investicije usmerili ka proizvodnji zelene energije istovremeno smanjujući ulaganja u istraživanja novih nalazišta nafte. To znači da za 5 do 10 godina globalno tržište energije neće više imati dovoljno jak oslonac za ekonomski rast u nafti.

5. Energetska kriza 2022. godine je pristup ulaganjima u istraživanje novih nalazišta nafte donekle promenila, ali investicije u istraživanje nafte ipak ukazuju da će 2023-2050 zaista biti manja ponuda nafte. Ukoliko se problemi u vezi novih nalazišta nafte i problemi vezani za tranziciju ka novim izvorima energije ne budu rešavali paralelno, proces dekarbonizacije i prelazak na nove izvore energije može stvoriti ozbiljne probleme.

6. Predviđanja i procene uvek imaju i određeni procenat greške. Početkom 20. veka, strategije razvoja transporta su isključivo računale na povećanje broja novih konjskih zaprega, da bi nakon revolucionarnih tehničkih i tehnoloških pronalazaka u eksploataciji, transportu, preradi sirove nafte, kao i korišćenju derivata nafte bile potpuno promenjene i učinile da 20. vek postane vek nafte kada je transport u pitanju.

7. Po pitanju procesa dekarbonizacije u transportu, mi ne vidimo budućnost jer električni automobili sa baterijama su davno poznati i mada bitno unapređeni oni su ipak proizvod prošlosti, litijum-jonske baterije su sadašnjost, a šta će biti u ne tako dalekoj budućnosti, vodonik ili nešto drugo, mi danas ne znamo. Svaki od ovih novih vidova energije ima svoje prednosti i mane koji određuju kolika je realna mogućnost korišćenja ovih izvora energije, kako po pitanju tehničko-tehnološkog aspekata, tako i po pitanju ekonomskog aspekta, cene, isplativosti i ekonomičnosti.

8. Realno je očekivati da će nauka uskoro doneti rešenja koja će dalje aktivnosti po pitanju izvora energije i dekarbonizacije usmeriti u novom pravcu.

Članice: