Potrošnja derivata u Srbiji u periodu od 2014-2018. godine

Potrošnja derivata u Srbiji u periodu od 2014-2018. godine

Na redovnoj sednici Radne grupe NNKS za analizu tržišta naftnih derivata usvojen je završni izveštaj o potrošnji naftnih derivata u Republici Srbiji u 2018. godini. Podatke o potrošnji po derivatima možete videti ovde . Radna grupa NNKS za analizu tržišta naftnih derivata stalno je radno telo NNKS koje na mesečnom nivou, a na osnovu podataka koje dostavljaju kompanije članice, analizira kretanja na tržištu naftnih derivata u Srbiji.

Članice: