Radionica Nacionalnog naftnog komiteta Srbije o digitalizaciji u sektoru energetike

Radionica Nacionalnog naftnog komiteta Srbije o  digitalizaciji u sektoru energetike

Beograd, decembar 2022. - Radionica pod nazivom „ Digitalizacija u naftno-gasnom i energetskom sektoru“ održana je u organizaciji Nacionalnog naftnog komiteta Srbije (NNKS-WPC) u prostorijama PKS.

Radionica je okupila čelnike NNKS-a i članove ove organizacije, a pored njih su učestvovali i gosti iz privatnog i državnog sektora.

Radionicu su otvorili Goran Stojilković, predsednik NNKS-WPC, Nikolaj Zalevski, predsednik radne grupe NNKS-WPC za digitalizaciju i Boban Mihajlović, v.d. pomoćnika direktora Kancelarije za IT i eUpravu Republike Srbije .

Stojilković je održao uvodnu reč, skrećući pažnju slušaocima da je pitanje digitalizacije važan segment ne samo naftnog sektora, već čitavog društva, kao i da radna grupa za digitalizaciju NNKS-WPC ima značaj kako bi inicirala razmišljanje o tome na koji način i sa kojim partnerima treba pristupiti digitalizaciji i dostići cilj efikasnih radnih procesa. Stojilković je zaključio da je za NNKS značajno da predstavnici NIS-a, HIP Petrohemije i „Informatike“ otvoreno razmene informacije i ideje.

Predsednik radne grupe NNKS-WPC Zalevski je istakao da je naftna industrija vrlo konzervativna grana kada su u pitanju promene, ali da je digitalizacija jedan od strateških pravaca kompanije NIS u narednih 10 godina, budući da je digitalizacija u naftnoj industriji sada postala preduslov za uspeh.

Ispred državnog sektora je učestvovao Boban Mihajlović, koji je naveo da se po digitalizaciji Srbija pozicionira kao regionalni lider, a po indeksu razvoja elektronskih usluga Srbija je na 26. mestu. Takođe je istakao da Kancelarija sada ima svoj „cloud“ i provajder za državne organe zahvaljujući tome što je digitalizacija jedan od prioriteta Vlade Srbije.

Govoreći o prednostima digitalizacije u naftnom sektoru, Nadica Ristić, inženjer za modeliranje pri kompaniji NIS, govorila je o prediktivnom održavanju i povećanju kapaciteta prerade, što je moguće samo uz pomoć primene visokih tehnologija i digitalizacije.

Kada su u pitanju održiva rešenja, Marijana Stajić Vukmirović, projektant aplikativnih rešenja u HIP Petrohemiji, je istakla da ova kompanija nije kupovala određene softverske sisteme, već ih je sama napravila, što je velika prednost s obzirom da su troškovi održavanja niži i da se lakše vrše izmene.

Blok izlaganja o digitalizaciji u sektoru električne energije je započeo Dragan Lazarević, predstavnik Informatike, koji je predstavio modele prediktivne analize električne energije, dok je njegov kolega Filip Jekić iz kompanije ASW predstavio modele kratkoročnih i srednjoročnih predikcija proizvodnje i potrošnje električne energije.

Učesnici radionice su ocenili radionicu kao uspešnu i naglasili potrebu da se ovakva vrsta okupljanja i razmena ideja organizuje ponovo u doglednoj budućnosti.

Članice: