U susret kongresu

U susret kongresu

Poziv za učešće u anketi „Ispitivanje neiskorišćenih rodnih rezervi“

London, februar 2023. - Sa zadovoljstvom možemo da podelimo da je ove nedelje objavljena treća verzija 'Ispitivanja neiskorišćenih rodnih rezervi'. Od 2017. Svetski naftni savet (World Petroleum Council – WPC) sarađuje sa Boston Consulting Group (BCG) na ovom istraživanju zasnovanom na DE&I (diversity, equity and inclusion), jedinoj globalnoj studiji te vrste u energetskom sektoru, kako bi se bolje razumelo kako industrija nafte i gasa deluje kada je u pitanju privlačenje, zadržavanje i promovisanje žena. Ovo ispitivanje takođe razmatra praktične načine za poboljšanje rezultata DE&I tokom celog radnog veka zaposlenih.

Navedeno ispitivanje (anketa) se sastoji od dva dela, jedan na koji možete da odgovorite kao pojedinac, a drugi kao kompanija. Individualna anketa je sada aktivna, a anketa za kompanije prima registracije za logovanje koje će biti dostupno početkom februara. Linkovi do obe ankete, plus izveštaji iz prethodnih izdanja mogu se naći ovde: https://untappedreserves.wpc.bcg.com/2023-survey/?linkId=198339757

Oba pola se podstiču da učestvuju i popunjavanje ankete ne bi trebalo da traje duže od 20 minuta. Bili bismo vam veoma zahvalni ako biste odvojili vreme da učestvujete i podelite sa svojim kolegama iz industrije kojima ovo može biti korisno. Nalazi ankete će biti predstavljeni na 24. Kongresu u Kalgariju u septembru ove godine, a kao i 2017. i 2021., cilj nam je da napravimo zaista globalno reprezentativnu studiju.

Članice: