međunarodni projekti

Glavni cilj NNKS-WPC je unapređenje sektora nafte i gasa u Republici Srbiji, poboljšanje uslova poslovanja kompanija u ovom sektoru i podizanje nivoa usaglašenosti propisa iz ove oblasti sa standardima u EU. S tim u vezi, NNKS je u prethodnom periodu realizovao projekte koji su bili kofinansirani od strane EU institucija i uz podršku relevantnih partnera iz zemalja članica EU. U narednom periodu NNKS će nastaviti da kroz ovu aktivnost doprinosi uspostavljanju saradnje između članica Komiteta i međunarodnih partnera koristeći njihovo iskustvo u prevazilaženju izazova sa kojima se susreće naftni sektor u Republici Srbiji.

Članice: