BIOGOS

Cilj projekta „BIOGOS“ bio je podrška implementaciji EU zakonodavstva u oblasti biogoriva u saobraćaju u Srbiji kroz razmenu iskustava sa stručnjacima iz Hrvatske uz finansijsku podršku Centralnoevropske inicijative. Projekat je obuhvatio razmenu iskustava članica NNKS sa ekspertima iz Hrvatske, u organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnju Univerziteta u Zagrebu, u implementaciju Direktive u oblasti biogoriva u saobraćaju. Tokom 2014. godine projekat je realizovan kroz dve ekspertske radionice u Beogradu, posvećene konsultacijama sa hrvatskim partnerima u oblasti pripreme zakonske regulative i prenosa primera dobre prakse u praktičnoj regulaciji tržišta biogoriva u Hrvatskoj, ali i drugim članicama EU. U okviru studijske posete Zagrebu, predstavnici NNKS imali su priliku da se upoznaju sa iskustvom nadležnih državnih institucija koje su u Hrvatskoj učestvovale u ovom procesu – Ministarstva ekonomije i Hrvatskog operatera tržišne energije, kao i da obiđu naftnu kompaniju INA, gde su svoja iskustva u korišćenju biogoriva podelili predstavnici njihove laboratorije. Kao rezultat projakta, pripremljene su polazne osnove za izradu podzakonskih akata potrebnih za implementaciju biogoriva u Srbiji.

Članice: