Generalni sekretar NNKS prisustvovao je godišnjoj Skupštini Svetskog naftnog saveta

Generalni sekretar NNKS prisustvovao je godišnjoj Skupštini Svetskog naftnog saveta

Naftni komitet Kazahstana bio je domaćin godišnje Skupštine Svetskog naftnog saveta (WPC), 3. oktobra 2018. godine. Profesor Goran Radosavljević, generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije (NNKS) predstavljao je NNKS na ovogodišnjem zasedanju Skupštine. Skupština je, između ostalog, potvrdila revizorski izveštaj o budžetu za 2017. godinu kao i izmene Osnivačkog akta WPC. Takođe, Komitet mladih profesionalaca, Svetskog naftnog saveta dobio je značajniju ulogu u izmenama Osnivačkog akta uključujući i to da je predsedavajući Komiteta mladih profesionalaca član Izvršnog odbora WPC.

Učesnici iz 36 zemalja članica WPC diskutovali su o napretku organizacije Svetskog naftnog kongresa u Hjustonu 2020. godine, 6. Konferencije mladih lidera (St. Peterburg od 23. do 26. juna 2019. godine) i informisani su o statusu pregovora sa potencijalnim novim članicama. Kako je WPC postala veća za jednog člana, Sudan, koji se pridružio tokom 2018. godine, Skupština je potvrdila tu odluku.

Dan uoči Skupštine WPC, Programski komitet WPC koji je zadužen za organizaciju 23. Svetskog naftnog kongresa, održao je svoj treći sastanak na kome je centralna tema bila odabir tema za okrugle stolove. Programski komitet je već odlučio da će konferencija, koja će nositi naziv „Inovativna energetska rešenja“, imati pet blokova (Inovacije u upstream-u, inovacije u downstream-u i petrohemiji, inovacije u prirodnom gasu, Energetski okvir u budućnosti i Upravljanje energetskim rešenjima). Takođe je na ranijim zasedanjima odlučeno da će konferencija imati 20 foruma (u svakom bloku po četiri). Članovi Programskog komiteta su na kraju rasprave predložili Izvršnom komitetu 15 tema za okrugle stolove (po tri u svakom bloku). Generalni sekretar NNKS, Goran Radosavljević, član je Programskog komiteta, a takođe je imao i čast da predsedava grupom koja je predložila teme za okrugle stolove u okviru trećeg bloka (Inovacije u prirodnom gasu).

Generalni sekretar NNKS takođe je prisustvovao konferenciji i investicionim potencijalima Kazahstana koja je bila organizovana od strane Vlade Republike Kazahstan i KazEnergy, najvećeg naftno-gasnog udruženja u Kazahstanu. On je takođe prisustvovao i konferenciji u organizaciji OECD i UNECE na kojoj se raspravljalo o rodnoj ravnopravnosti u regionu Centralne Azije.

Članice: